Christendom

Lezingen over het Christendom

1. Bijbelse Redding

Een zeer bediscussieerde christelijk onderwerp. Wat houdt de Bijbelse redding in? Worden wij gered door genade of door onze daden? Gegrond op exegese en historisch context.

2. Jezus God of Mens

Is Jezus nou God, de Zoon van God of een menselijk profeet? Mohammed zegt dat Jezus maar een profeet was. Maar wat zegt Jezus over hemzelf en wat getuigd de Bijbel hiervan?

3. De Drie-Eenheid

De term Drie-Eenheid refereert naar de Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar hoe moeten we dat begrijpen? Leert Bijbel nou dat er drie aparte Goden zijn? Exegetische benadering.

4. Kritiek vanuit het Jodendom weerleggen

Joodse apologeten beweren dat Jezus niet aan het schrift voldoet. In deze lezing wordt hun bewering en wordt de messias verwachting geanalyseerd.

Islam

Christendom in vergelijking tot de Islam

1. De Islam; van God?

In deze lezing worden er algemeen uit bronnen uiteen gezet wat de Islam in houdt. Aan de hand daarvan wordt er analyse gedaan of dit van de God van de Bijbel is of van een mens.

2. Mohammed

“Mohammed, vrede zij met hem, is de laatste profeet!” Dat is wat de Islam leert en wat de moslims geloven. In deze lezing wordt deze bewering objectief geanalyseerd.

3. Jihad in de Islam

Geweld en Islam zijn twee dingen woorden dat redelijk gepaard gaan in de media, waar meeste moslims hier niet achter staan. Wat leert de Islam precies wat dit punt betreft.

4. Kritiek vanuit de Islam weerleggen

In deze lezing worden de top vijf meest gebruikte kritiek punten vanuit de Islam op het Christendom uiteen gezet, geanalyseerd en weerlegt.

Ongeloof

Christendom in vergelijking tot het ongeloof

1. Geloven is Rationeel

In deze lezing wordt er aangegeven dat er meer rationele argumenten bestaan voor het bestaan van God dan het tegengestelde. Zodoende het geloven ook rationeel wordt.

2. Historische Jezus

In deze lezing wordt er vanuit de aanwezige historische bronnen het bestaan van Jezus; van zijn kruisiging tot zijn opstanding voor zover mogelijk feitelijk gepresenteerd.

3. De Historische Bijbel

“De Bijbel is vervalst!” Zul je vaak een moslim horen zeggen. Maar wat weten we over de historiciteit van de Bijbel manuscripten? Hoe is het tot stand gekomen en is het betrouwbaar?

4. Kritiek vanuit het Atheïsme weerleggen

In deze lezing worden de top vijf meest bediscussieerde kritiek punten vanuit de Atheïsme op het Christendom aangegeven en vervolgens weerlegt.

Een Lezing aanvragen

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Mail ons